Kobex – Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B. "KOBEX" SP. Z O.O., 42-200 Częstochowa, ul. Piastowska 57, tel.: 34 374 07 10, kobex@kobex.pl
Witamy na stronie firmy "KOBEX" z Częstochowy. Firma Kobex została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejstru Sądowego pod nr KRS 0000200184, z kapitałem zakładowym 560.000,00 zł. Firma działa od 1992r. i jest podzielona na zakłady branżowe prowadzone przez właścicieli. Wspólny potencjał firmy to 310 osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji budowlano-montażowej.
Więcej o KOBEX