O FIRMIE

O Kobex

Spółka K.O.B. Kobex została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200184, z kapitałem zakładowym 1.160.000,00 zł.

Firma działa od 1992 r. i jest podzielona na zakłady branżowe prowadzone przez właścicieli. Wspólny potencjał firmy to 310 osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji budowlano-montażowej.


Zakres działalności:

 • kompleksowa budowa domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz projektowanie w tym zakresie;
 • kompleksowa budowa obiektów przemysłowych w tym hale stalowe, posadzki przemysłowe wraz z projektowaniem w tym zakresie;
 • uzbrajanie terenów;
 • prace remontowe w zakresie budownictwa;
 • roboty inżynieryjne, instalacyjne;
 • roboty energetyczne, elektryczne oraz teletechniczne;
 • eksport i import w zakresie usług i materiałów budowlanych;
 • powiernictwo inwestycyjne;
 • kosztorysowanie, ekspertyzy i opinie techniczne;
 • działalność deweloperska;
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, w tym materiałów do ociepleń oraz wykończeniowych najnowszej generacji (tynki dekoracyjne, tapety natryskowe i z włókna szklanego, farby) i instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, c.o., gaz, elektrycznych i elektronicznych;
 • usługi sprzętowo-transportowe.

Właścicielami i udziałowcami spółki są:

 • Zbigniew Zajączkowski
 • Zbigniew Kowalik